Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.8 Prosentvis årlig habitatbruk for klappmyss basert på a) individer og b) lokaliteter. Modifisert fra Hamilton mfl. (2021). Prikkete områder angir det totale utbredelsesområdet.
Screen Shot 2021-10-04 at 10.07.15.png