Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.15 Stasjoner i Norskehavet med artsbestemte dyreplankton prøver med øvre lukkedyp på 1000 m eller dypere som er registrert i Havforskningsinstituttet sine databaser. Kun 2 slik stasjoner er registrert innenfor utredningsområdet. Sirkelen farget med grønt lengst sør i utredningsområdet viser Stasjon M, og det finnes noen flere prøver for denne stasjonen enn de benyttet i den påfølgende Figur 4.16.
Screen Shot 2021-10-05 at 07.47.04.png