Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3 Observasjoner av vågehval i Nord-Atlanteren basert på a) alle tilgjengelige telletoktdata for perioden 1987-2015 ifølge NAMMCO (2021) og b) Havforskningsinstituttets sommertelletokter i perioden 2014-2019 (Havforskningsinstituttet, upubliserte data)  
Sjø 3.png