Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.5 Representanter for tannhvalartene i Norskehavsområdet: Øverst t.v. nebbhval med sitt typiske runde hode og markante nebblignende kjeveparti. Som de fleste tannhvaler har nebbhvalene ett enkelt blåsthull på  på toppen av hodet. Det er imidlertid 2 neseganger som leder inn til det ene hullet (Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet); øverst. t.h.: spermhval som ligger og puster i overflaten. Den skrå vinkel på blåsten er typisk for spermhvaler og skyldes at blåsthullet sitter på venstre siden av hodet hos spermhval. Ulikt andre tannhvaler har spermhvaler 2 helt oppdelte neseganger, hvorav kun det venstre har forbindelse til et blåsthull (Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet); nederst t.v. spekkhogger med unge (Arve Kristiansen, Havforskningsinstituttet); nederst t.h. kvitnosdelfin (Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet)
Sjø 5.png