Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Forskjell i biomasse hos sild, mellom basiskjøring, som er kjørt på SSP1-2.6, med konstant fiskeridødelighet på bærekraftig nivå (svart), og de fem andre kjøringene. Alle simuleringene har historiske fiskeridødeligheter fram til 2021. Kjøringene i mørk blå (SSP2-4.5) og mørk grønn (SSP5-8.5) er kjørt med konstant fiskeridødelighet på bærekraftig nivå, mens de tre andre kjøringene (v2) er kjørt med høstningsregler.
Figur18.jpg