Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Forskjell i rekruttering mellom basiskjøring (heltrukket svart linje) og de andre simuleringene. Mørk grønn og mørk blå er kjørt med konstant fiskeri-dødelighet gjennom hele simuleringen, mens de tre andre simuleringene benytter en høstningsregel for sild (v2). I simuleringene som bruker høstningsregel (v2) er svingningene ibiomasse større, noe som også påvirker mengden rekrutter.
Figur19.jpg