Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2: Havklimavariable påvirker organismer i marine økosystemer både direkte og indirekte gjennom næringsnettet (Sundby, 2006).
Figur2.jpg