Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. De fargede polygonene representerer regionene hvor tidsserier av representative vannmasser fra modellsimuleringene er hentet ut: Barentshavet Polar (lilla), Barentshavet Arktisk (rosa), Barentshavet Atlantisk (grå), Barentshavet kyst (svart), Norskehavet (turkis), Norskehavet Kyst (rød), Nordsjøen (grønn) og Nordsjøen kyst (blå). Atlanterhavsvann:T>3 oC og S>35, Kystvann: S<35, Polarvann: T<0 oC.
Figur4.jpg