Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Røde punkter er områder med stor sannsynlighet for stranding av søppel, basert på kjøring av Havstrømsmodellen (J. Albretsen Havforskningsinstituttet).
Figur1.jpg