Gå til hovedinnhold

Søppelforekomster på havbunn i kyst: Et pilot-prosjekt

Forfatter(e): Lene Buhl-Mortensen (HI) og Pål Buhl-Mortensen

Innledning

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd og er finansiert av Miljødirektoratet. Bakgrunn for prosjektet er at modellert transport av søppel (Figur 1) indikerer at områder rundt Tysnes sannsynlig mottar store mengder søppel.

Strandrydding har vist at det finnes mye plast og annet søppel på strender i området som sannsynlig har hopet seg opp over lang tid (Figur 2).  I internasjonale publikasjoner om havsøppel estimerer man at 70 – 80 % av alt søppel i havet ligger på bunnen. Spørsmålet er da: Er det mye søppel på bunn i områder med store mengder strand-søppel? For å svare på spørsmålet skal prosjektet kartlegge søppel på havbunn utenfor områder hvor mengder av strand-søppel er observert og predikert av havstrømsmodellen.

Fokus-områder rundt Tysnes ble identifisert (grønne områder i Figur 1) og tokt-planer laget under to møter i oktober (Figur 3).

Figur 1. Røde punkter er områder med stor sannsynlighet for stranding av søppel, basert på kjøring av Havstrømsmodellen (J. Albretsen Havforskningsinstituttet).
Figur 1. Røde punkter er områder med stor sannsynlighet for stranding av søppel, basert på kjøring av Havstrømsmodellen (J. Albretsen Havforskningsinstituttet).

 

Figur 2. Strand-rydding har vist at det finnes mye plast og annet søppel på strender i området som sannsynlig har hopet seg opp over lang tid (Foto BE Grøsvik, Havforskningsinstituttet).
Figur 2. Strand-rydding har vist at det finnes mye plast og annet søppel på strender i området som sannsynlig har hopet seg opp over lang tid (Foto BE Grøsvik, Havforskningsinstituttet).

 

Område og metode

Den 27-28 November ble det gjennomført et tokt hvor søppel på bunnen ble visuelt kartlagt med ROV i Tysnes-området. Båt og ROV ble leiet med mannskap fra Njord Aqua. Totalt ble 11 dykk utført på 10 lokaliteter vist på kart (Figur 3). På hver stasjon ble et 500 m langt transekt filmet med ROV. Hvert transekt dekket et areal tilsvarende ca. 1000 m2. Oversikt over stasjoner som ble besøkt sammen med opplysning om posisjon, dyp og observert søppel er presentert i tabell 1. Figur 4 viser kart med posisjon for de 11 utførte ROV transekter.  

Figur 3. Kart som viser de 10 lokalitetene som ble kartlagt vist med rød-trekant, stasjonen med grønn-trekant måtte avbrytes grunnet sterk vind. Planlagte stasjoner som ikke ble besøkt er markert med hvit-trekant. Blå trekanter er lokaliteter som ble kartlagt av Epigraph-prosjektet (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen 2014).
Figur 3. Kart som viser de 10 lokalitetene som ble kartlagt vist med rød-trekant, stasjonen med grønn-trekant måtte avbrytes grunnet sterk vind. Planlagte stasjoner som ikke ble besøkt er markert med hvit-trekant. Blå trekanter er lokaliteter som ble kartlagt av Epigraph-prosjektet (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen 2014).

 

Tabell 1. Oversikt over stasjoner som ble besøkt sammen med opplysning om posisjon, dyp og observert søppel.

Stasjon

Dato

Start kl.

Varighet

Dyp (m)

Bunnforhold

Søppel antall

Søppel-type

Kommentar

1HFa

27.11.

12:22

00:28

102-131

Fjell

     

 

1HFb

27.11.

12:57

00:49

105-129

Mudder

     

 

2HF

27.11.

14:13

00:21

180-182

Mudder

   

Kabel kuttet, men ROV berget

 

3BN

27.11.

15:20

00:30

56-65

Mudder

3

Hanske, Line (nylon), Søppel

 

 

4MV

27.11.

16:38

00:10

13-36

Grusig mudder m stein

1

Flaske

 

 

5TS

28.11.

10:04

00:17

12-35

Fjell, Grusig mudder m stein

     

 

6TM

28.11.

10:57

00:29

75-87

Fjell, Mudder

1

Plast

Ett stk søppel (plastslange kom opp med ROV)

 

7AA

28.11.

-

-

-

-

   

Avbrudt pga problemer med dybdemåler og økende vind

 

7TVH

28.11.

13:30

00:26

27-52

Mudder

     

 

8TK

28.11.

14:48

00:23

20-64

Fjell, Grusig mudder m stein

     

 

9BV

28.11.

15:43

00:22

11-76

Fjell, Mudder, Stein

     

 

10EV

28.11.

16:43

00:24

10-61

Fjell, Mudder

6

Jern, Kjetting, Line, Strips, Tønnering, Wire m jernting

 

 

                       

 

Detaljert beskrivelse av aktivitetene på toktet med observasjoner

27/11 2018

1HFa – Husnesfjorden: Start kl. 12:22. Varighet 28 min; Dybde: 102-131 m. Bunntype og fauna: Fjell og stein, Mudder m.  gravespor og -huler (Sjøkreps), Svamphage (Phakellia og Axinella). Mye skjellpølse (Psolus) på stein og fjell, Juvenile kråkeboller (Echinus), Sjøkreps (Nephrops), Rød sjøpølse (Parastichopus).

 

1HFb – Husnesfjorden: Start kl. 12:57. Varighet 49 min. Startet nytt transekt fra enden av forrige, paralellt med dette. Dybde: 102-131 m. Mye partikler i vannet. Bunntype og fauna: Mudder m.  spredt stein og blokk, Mye gravehull. Svamphage (Phakellia og Axinella). Skjellpølse, Store kråkeboller, Kråkebollespor, Juvenile kråkeboller, Rød sjøpølse.

2HF – Husnesfjorden: Start kl. 14:13. Varighet 21 min. Dybde: 180-182 m. Sterk strøm og mye partikler i vannet. Bunntype og fauna: Mudder m.  sjøfjærbunn (flere arter), Bambuskorall (Isidella lofotensis), Juvenile kråkeboller, Sjøkreps m gravehull, Rød sjøpølse. Søppel: Ett stk. mulig strips. Dykket avbrutt siden ROV gikk i propellen. Kabel kuttet, men ROV berget.

3BN – Barmaneset: Start kl. 15:20. Varighet 30 min. Dybde: 56-65 m. Bunntype og fauna: Mudder m gravehauger og hull, Sjøkreps-gravehull, Døde skjell. Taskekrabbe. Dreggspor/skrapespor. Søppel: Hanske, Line (nylon) og ett stk. Uidentifisert søppel.

4MV – Munkevågen: Start kl. 16:38. Varighet 10 min. Dybde: 13-36 m. Bunntype og fauna: Grusig mudder m stein og blokk. Tynt dekke av skjellgrus, Store kråkeboller. Søppel: Én flaske.

 

28/11 2018

5TS – Tysnes Seløysund: Start kl. 10:04. Varighet 17 min. Dybde: 12-35 m. Skrånende bunn og fjell. Bunntype og fauna: Grusig mudder m stein, Blokk. Gamle sukkertareblad, Gravehauger. Mye døde skjell (krabbe og musling). Kabel. Søppel ikke observert, men ett stk søppel (plastslange kom opp med ROV).

6TM – Tysnes Midtøysund: Start kl. 10:57. Varighet 29 min. Dybde: 75-87 m. Langs fjellvegg med trappetrinn. Bunntype og fauna: Mudder, fast leire m. blokk, Steinur på fjell. Sjøkreps m gravehull, Rød sjøpølse. Søppel: ett stk plast.

7AA – utsiden av Ånuglo: Avbrutt kl 12:15 pga problemer med dybdemåler og økende vind. Avbrutt pga problemer med dybdemåler og økende vind.

7TVH – Tysnes ved Hagane: Start kl. 13:30. Varighet 26 min. Dybde: 27-52 m. Bunntype og fauna: Mudder med enkelte steiner og blokk. Tang og tarerester, Døde skjell. Masse Ciona (sekkedyr), Sjøfjærbunn. Søppel: Én Kjetting.

8TK – Tysnes, Kjelholmen: Start kl. 14:48. Varighet 23 min. Dybde: 20-64 m. Bunntype og fauna: Fjell, og grusig mudder m stein. Blandet bunn, Steinur. Gravehauger og huler, Sjøkreps-gravehull, Døde skjell. Store svamper (Geodia, Phakellia og Axinella).

 

9BV – Blekavågen: Start kl. 15:43. Varighet 22 min. Dybde: 11-76 m. Bunntype og fauna: Fjell, mudder, stein og blokk, Leire under steinene. Gravehauger, Sjøkreps-gravehull. Store kråkeboller, Tett m Echinus acutus. Kabel.

10EV – Elsåkervågen: Start kl. 16:43. Varighet 24 min. Dybde: 10-61 m. Bunntype og fauna: Fjell, mudder, stein og blokk, Leirdekke på fjell. Tang og tarerester, Gravehull og hauger, Skjellrester. Phakellia, Axinella, Store kråkeboller. Søppel: Jern, Kjetting, Line, Strips, Tønnering, Wire m jernting.

 

Tabell 2. Oversikt over posisjoner og dyp for ROV transekter på stasjonene som ble besøkt.

 

St

 

Dyp

Kl

Lon

Lat

27.11.

           
 

1HFa

Start

131

12:22

5,64900

59,87483

 

1HFa

Stop

102

12:50

5,65433

59,87867

 

1HFb

Start

107

12:57

5,65550

59,87850

 

1HFb

Stop

129

13:24

5,64933

59,87467

 

2HF

Start

180

14:13

5,67883

59,89100

 

2HF

Stop

180

14:31

5,68367

59,89478

 

3BN

Start

56

15:20

5,64220

59,90513

 

3BN

Stop

64

15:50

5,63557

59,90357

 

4MV

Start

20

16:38

5,65517

59,89817

 

4MV

Stop

13

16:48

5,65998

59,90175

28.11.

           
 

5TS

Start

30

10:04

5,67422

59,91280

 

5TS

Stop

12

10:21

5,68062

59,90930

 

6TM

Start

87

10:57

5,69455

59,92282

 

6TM

Stop

83

11:26

5,69513

59,91892

 

7AA

-

       
 

7TVH

Start

52

13:30

5,60702

59,92322

 

7TVH

Stop

32

13:57

5,60817

59,92702

 

8TK

Start

64

14:48

5,70947

59,93578

 

8TK

Stop

20

15:12

5,71552

59,93195

 

9BV

Start

76

15:43

5,64563

59,93098

 

9BV

Stop

11

16:06

5,65143

59,93128

 

10EV

Start

60

16:43

5,62887

59,94180

 

10EV

Stop

10

17:07

5,62247

59,93883

 

  Figur 4. Posisjon for de 11 gjennomførte video-transektene rundt Ånuglo.
Figur 4. Posisjon for de 11 gjennomførte video-transektene rundt Ånuglo.

Konklusjon

Landskapet under vann i området er meget variert og består vesentlig av mudderbunn på dypet men varierer ellers mellom fjell, steiner og mudder. De besøkte lokalitetene var plassert rett ut forbi områder hvor mye søppel er blitt observert på land, men alderen på forsøplingen er ukjent.

Studiet viser svært lite søppel på havbunn i området og kun på 4 av de 10 lokalitetene (11 ROV transekter) ble søppel observert (36% av video transektene). Total ble 11 søppel enheter registrert hvor av 6 på stasjon 10EV som ligger nær en kai. observasjoner av søppel ble gjort på 4 av de 11 lokalitetene (36%).

I en tidligere studie av bunnsamfunn i Hardangerfjorden (Buhl-Mortensen & Buhl-Mortensen 2014) fant man søppel på 49% av 38 undersøkte lokaliteter, men aldri i store konsentrasjoner (bortsett fra i Digernessundet, sør for Stordabrua). Plast utgjorde en liten andel av søppelet.

Resultatene fra dette studiet viser at plast og søppel som føres opp på land i liten grad gjenfinnes på havbunnen i nærheten. Med forbehold for at dette er et meget begrenset pilot-studie vil vi likevel konkludere at: det er en lett type plastikk og en annen sort søppel som havner på land, i våger og viker i området, som derfor transporteres i øvre vannlag. Mens søppel man finner på havbunn er av en annen og tyngre type som tilføres fra andre kilder og via andre veier.

Referanser

Buhl-Mortensen, P., & L. Buhl-Mortensen 2014. Diverse and vulnerable deep-water biotopes in the Hardangerfjord. – Marine Biology Research 10: 253-267, http://dx.doi.org/10.1080/17451000.2013.810759