Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Strand-rydding har vist at det finnes mye plast og annet søppel på strender i området som sannsynlig har hopet seg opp over lang tid (Foto BE Grøsvik, Havforskningsinstituttet).
Figur2.jpg