Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3: Totalt antall regnbueørret satt ut per år fra 2019 til 2023 i produksjonsområder 1 til 13 ifølge Fiskeridirektoratets biomassestatistikkdatabase pr 20.1.2024. Rød er antall regnbueørret rapportert som død eller som utkast, grønn er antall regnbueørret rapportert som slaktet, rømt eller annet tap, blå er antall regnbueørret fortsatt i sjø per desember 2023. Prosenttallet angir hvor mange prosent av hver generasjon som er angitt som enten død eller utkast. En ‘*’ foran prosenttallet angir at det fortsatt er fisk i sjø av denne generasjonen og at dette tallet dermed ikke er endelig. Utkast er fisk som er vurdert som uegnet for menneskemat eller var i svært dårlig forfatning ved slaktetidspunkt. Disse er inkludert siden vi vurderer også de som individer med dårlig velferd, og utgjør 0-2 prosentpoeng. Dataene rapporteres månedlig fra oppdretterne via Altinn til databasen og benyttes av Fiskeridirektoratet til å kontrollere at kravene til maksimum tillat biomasse overholdes. Databasen kan inneholde unøyaktigheter. Det ble satt ut en liten mengde regnbueørret i PO 6 i 2022. Denne mengden er imidlertid så liten at den ikke vises i figuren.
Figur file_html_1e0d29fe817453a4.png