Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km 2 ) i vannforekomstene i produksjonsområde 2 Ryfylke i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_277a3883bccaebf2.jpg