Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 9 Vestfjorden og Vesterålen i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_2850cea5fe35e07a.jpg