Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 8 Helgeland til Bodø i perioden 2022–2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_4a653daa69227296.jpg