Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.5. Lokalisering av elver hvor andel rømt oppdrettslaks i 2022 ble vurdert av Overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag og lokaliteter som rapporterte om rømming av oppdrettslaks til Fiskeridirektoratet i 2022 og 2023 (foreløpig statistikk 18 . 1.2024).
Figur file_html_60b797be82152f69.jpg