Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 3 Karmøy til Sotra i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_7b774faeccdcab5d.jpg