Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.1. Venstre: Antall rapporteringer i 2023 om manetangrep til Mattilsynet per produksjonsområde og kalendermåned. Høyre: Prosent dødelighet i 51 anlegg angrepet av perlesnormanet i kalendermåneden før angrepet (hvit sirkel), i kalendermåneden angrepet ble rapportert (oransje sirkel), og i kalendermåneden etter (rød sirkel). For anlegg som rapporterte inn angrepet i desember er ikke data for januar tilgjengelig i biomassestatistikk per 20.1.2024 og derfor ikke inkludert i figuren. Anleggene er sortert langs x-aksen i forhold til dødelighet.
Figur file_html_8262e9f8552b033c.png