Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 12 Vest-Finnmark i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_88d9bcde908a567e.jpg