Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 13 Øst-Finnmark i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_930214eb23b714fb.jpg