Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 1 Svenskegrensen til Jæren i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_9b23a329e515e69.jpg