Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.3. Eksempel på risikokart. Visualisering av konsekvenser (tekst i node), sannsynligheter (farge på noden), kunnskapsstyrke (farge på sirkel) og bidrag til risiko (farge på pil) for redusert bærekraft grunnet fiskeoppdrett i et spesifikt produksjonsområde
Figur file_html_c260df34432d09d8.png