Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 11 Kvaløy til Loppa i perioden 2022–2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_dacc4c846a759af8.jpg