Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12.1. Godkjente akvakulturlokaliteter for laks, ørret og regnbueørret og produksjonsintensitet (gjennomsnittlig biomasse per måned i tonn/km2) i vannforekomstene i produksjonsområde 10 Andøya til Senja i perioden 2022-2023. Kilde Fiskeridirektoratet.
Figur file_html_de43fd7b93f2e06c.jpg