Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Utvikling av akvakulturproduksjon i Norge i perioden 1980–2023: total produksjon (mørkeblå linje), atlantisk laks (Salmo salar) (lyseblå linje), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) (gul linje) og andre arter inkludert skalldyr og tare (rød linje). Kilde: Fiskeridirektoratet, foreløpige tall (23.01.2024).
Figur file_html_f6ec6b54b7fccd9d.png