Go to main content

Linda Fonnes Lunde

linda
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 48134729
Department: Plankton

Publications

Academic articles

2023

Thirty years of nutrients and biogeochemistry in the Norwegian, Greenland and Iceland Seas, 1990–2019

Kjell Gundersen, Jane S. Møgster, Vidar Lien, Elizaveta Ershova, Linda F. Lunde, Hilde Arnesen & Ann-Kristin Olsen
Scientific Data
2022

Thirty Years of Nutrient Biogeochemistry in the Barents Sea and the adjoining Arctic Ocean, 1990–2019

KjellGundersen 1 , Jane S. Møgster 1, Vidar S. Lien 2, Elizaveta Ershova 1, Linda F. Lunde 1, HildeArnesen 1 & Ann-KristinOlsen 1
Scientific Data p. 12

Reports and dissertations

2015

None

Gundersen, K., J.S. Møgster, L.F. Lunde, M. Petersen, I.B. Tjelflaat, F. Rey (2015) Næringssalter og tilvekst av planteplankton i havområdene våre. I: Havforskningsrapporten 2015, Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet, Redaktører: Bakketeig, I., H. Gjøsæter, M. Hauge, B.H. Sunnset, K.Ø. Toft
Fisken og havet, særnummer 1-2015
2015

Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014

Melissa Chierici, Ingunn Skjelvan, Marit Norli, Helene Hodal Lødemel, Linda Fonnes Lunde, Kai Sørensen, Evgeniy Yakushev, Richard Bellerby, Andrew Luke King, Siv Kari Lauvset, Truls Johannessen, Knut Yngve Børsheim
Is this your profile? Edit your profile (login)