Go to main content

Lisbeth Sælemyr

lisbeth
Chief Engineer/ Senior Engineer
Telephone: 90872354
Department: Molekylærbiologisk lab

Publications

Academic articles

2017

High nervous necrosis virus (NNV) diversity in wild wrasse (Labridae) in Norway and Sweden

Kjetil Korsnes, Egil Karlsbakk, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr, Are Nylund, Bjørn Olav Kvamme, Stein Mortensen
Diseases of Aquatic Organisms 126 p. 43-50
2016

Summer mortalities and detection of ostreid herpesvirus microvariant in Pacific oyster Crassostrea gigas in Sweden and Norway

Stein Mortensen, Åsa Strand, Torjan Bodvin, Anders Alfjorden, Cecilie Kristin Skår, Anders Jelmert, Anna Aspán, Lisbeth Sælemyr, Lars Johan Naustvoll, Jon Albretsen
Diseases of Aquatic Organisms 117 p. 171-176
2014

Wrasse (Labridae) as cleaner fish in salmonid aquaculture - The Hardanger fjord as a case study

Anne Berit Skiftesvik, Geir Blom, Ann-Lisbeth Agnalt, Caroline Durif, Howard Browman, Reidun Marie Bjelland, Lisbeth Sælemyr, Eva Farestveit, Ole Ingar Paulsen, Mererte Fauske, Trond Havelin, Knut Johnsen, Stein Mortensen
Marine Biology Research 10 p. 289-300
2013

Hemisk neoplasi hos norsk flatøsters, Ostrea edulis

Stein Mortensen, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr
Norsk Veterinærtidsskrift 125 p. 438-442
2011

Establishment of the Pacific oyster in Scandinavia - Developing a common platform for monitoring and disease surveillance (?)

Mortensen, S., Harkestad, LS, Skår,C, Bodvin T.
2010

Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia

Anna-Lisa Wrange, Johanna Valero, Lisbeth Sælemyr, Øivind Strand, Susanne Lindegarth, Helle Torp Christensen, Per Dolmer, Per Sandi Kristensen, Stein Mortensen
Biological Invasions 12 p. 1145-1152
2010

Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia

Anna-Lisa Wrange, Johanna Valero, Lisbeth S Harkestad, Øivind Strand, Susanne Lindegarth, Helle Torp Christensen, Per Dolmer, Per Sandi Kristensen, Stein Mortensen
Biological Invasions 12 p. 1453-1458
2010

Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia

Anna-Lisa Wrange, Johanna Valero, Lisbeth S Harkestad, Øivind Strand, Susanne Lindegarth, Helle Torp Christensen, Per Dolmer, Per Sand Kristensen, Stein Mortensen
Biological Invasions 12 p. 1145-1152
2008

Phylogenetic and morphological characterisation of the green algae infesting blue mussel Mytilus edulis in the North and South Atlantic oceans

Francisco Rodriguez, Stephen W. Feist, L Guillou, Lisbeth Sælemyr, Ken Bateman, Tristan Renault, Stein Mortensen
Diseases of Aquatic Organisms 81 p. 231-240
2008

Vibrio tapetis-like strain isolated from introduced Manila clams Ruditapes philippinarum showing symptoms of brown ring disease in Norway

Christine Paillard, Kjetil Korsnes, Patrick Le Chevalier, Christine Le Boulay, Lisbeth Harkestad, Anne Grete Eriksen, Endre Willassen, Øivind Bergh, Clément Bovo, Cecilie Skår, Stein Mortensen
Diseases of Aquatic Organisms 81 p. 153-161
2008

Vibrio tapetis-like strain isolated from introduced Manila clams Ruditapes philippinarum showing symptoms of brown ring disease in Norway

Christine Paillard, Kjetil Korsnes, Patrick Le Chevalier, Christine Le Boulay, Lisbeth Harkestad, Anne Grete Eriksen, Endre Willassen, Øivind Bergh, Clément Bovo, Cecilie K Skår, Stein Mortensen
Diseases of Aquatic Organisms 81 p. 153-161
2005

Picoeucaryot alga infecting blue mussel Mytilus edulis in southern Norway

Stein Mortensen, Lisbeth Sælemyr, Rolf Olav Stene, Tristan Renault
Diseases of Aquatic Organisms 69 p. 205-210
2000

Mortality of scallop spat in cultivation, infested with tube dwelling bristle worms, Polydora sp

Stein Mortensen, Terje van der Meeren, A. Fosshagen, I. Hernar, Lisbeth S Harkestad, L. Torkildsen, Øivind Bergh
Aquaculture International 8 p. 267-271

Academic lectures

2012

Helse hos villfanget leppefisk - innspill til en bærekraftig modell for fangst og bruk.

Mortensen, S., Harkestad, L. S., Skår, C., Einen, A.C.B., Karlsbakk, E.
2011

Ostrea edulis - krise eller falsk alarm?

Mortensen, s., Skår, CK, Harkestad, LS, Einen, ACB og Hjelmert, A.
2011

Studies on the Norwegian flat oysters along the southern coast 2009 - 2010.

Mortense, S., Skår, C., Harkestad, L. S, Einen, A.C.B. og Hjelmert, A.

Scientific lectures

2018

Marteilia pararefringens in blue mussels, Mytilus edulis, in Scandinavia. A traditional "oyster poll" as a study site.

Stein Mortensen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår, David Bass, Steve Feist, R Kerr
2018

Marteilia pararefringens in blue mussels, Mytilus edulis, in Scandinavia. A traditional Norwegian "oyster poll" as a study site.

Mortensen S, Sælemyr L, Skår C, Bass D, Feist S, Kerr R
2017

Hvorfor forsvinner blåskjellene?

Stein Mortensen, Tore Strohmeier, Sissel Andersen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår
2015

Første funn av østers herpesvirus (OsHV-µvar) i forbindelse med sommerdødelighet av stillehavsøsters, Crassostrea gigas, i Norge.

Stein Mortensen, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr, Torjan Bodvin, Anders Jelmert, Lars Johan Naustvoll
2014

Fangst, transport og bruk av vill leppefisk. Miljøeffekter, sykdommer og smittespredningsrisiko - risikoanlyse eller kost-nytteverdi?

Stein Mortensen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår, Egil Karlsbakk
2013

Biologi, helse og velferd hos leppefisk

Stein Mortensen, Egil Karlsbakk, Lisbeth Sælemyr, Anne Christine Utne-Palm
2012

Siste nytt fra forskning på leppefiskens helse. Siste nytt om rensefisk - for lakseoppdrettere!

Mortensen, S., Harkestad, L.s., Einen, A.C.B og Karlsbakk, E.
2011

Fangsting og bruk av villfanget leppefisk – innenfor bærekraftige rammer?

Stein Mortensen, Egil Karlsbakk, Lisbeth S Harkestad, Halvor Knutsen, Sigurd Heiberg Espeland

Reports and dissertations

2020

Summarizing the screening for Bonamia ostreae in Norwegian populations of flat oysters, Ostrea edulis

Stein Mortensen, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr
2019

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2018

Stein Mortensen, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr, Mats Bøgwald, Anders Jelmert
2018

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2017

Stein Mortensen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår, Anders Jelmert
2017

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2016.

Mortensen, S., Sælemyr, L., Slår, C.K., Jelmert, A.
Rapport fra havforskningen nr 18, 2017, 6 sider
2017

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2016

Stein Mortensen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår, Anders Jelmert
2017

Meldinger om blåskjell som er forsvunnet – oppsummering for 2016

Sissel Andersen, Ellen Sofie Grefsrud, Stein Mortensen, Lars Johan Naustvoll, Øivind Strand, Tore Strohmeier, Lisbeth Sælemyr
2016

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2016

Stein Moprtensen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Skår og Anders Hjelmert
Rapport fra Havforskningen Nr 18 - 2017 p. 7
2015

Store mengder stillehavsøsters dør av herpesvirus.

Stein Mortensen, Torjan Bodvin, Anders Jelmert, Cecilie Kristin Skår, Lisbeth Sælemyr, Lars Johan Naustvoll, Jon Albretsen
2012

Helsestudier av østers. Rapport fra prosjekt 10190 Sykdomskontroll skjell

Stein Mortensen, Lisbeth Sælemyr, Cecilie Kristin Skår
2011

Ekseperimentell smitte av grønngylt, Symphodus melops, med V. tapetis - isolatene CECT 4600, LP2 og NRP45

Sælemyr, Lisbeth
2010

Hvorfor dør leppefisken i merdene?

Lisbeth Sælemyr, Egil Karlsbakk, Cecilie Kristin Skår, Ann Cathrine B. Einen, Stein Mortensen
2010

Kunnskapsstatus leppefisk Utfordringer i et økende fiskeri

Sigurd Heiberg Espeland, Kjell Harald Nedreaas, Stein Mortensen, Anne Berit Skiftesvik, Ann-Lisbeth Agnalt, Caroline Durif, Lisbeth S Harkestad, Egil Karlsbakk, Halvor Knutsen, Trond Thangstad, Knut Jørstad, Åsmund Bjordal, Jakob Gjøsæter
Is this your profile? Edit your profile (login)