Go to main content

Sebastian Bosgraaf

C%3A%5CUsers%5Ckjersti
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 46545613
Department: Populasjonsgenetikk

Publications

Academic articles

2022

Overwintering behaviour of yellow-stage European eel (Anguilla anguilla) in a natural marine fjord system

Mehis Rohtla, Even Moland, Anne Berit Skiftesvik, Eva Bonsak Thorstad, Sebastian Bosgraaf, Esben Moland Olsen, Howard Browman, Caroline Durif
Estuarine, Coastal and Shelf Science 276
2022

Overwintering behaviour of yellow-stage European eel (Anguilla anguilla) in a natural marine fjord system

Mehis Rohtla, Even Moland, Anne Berit Skiftesvik, Eva B.Thorstad, Sebastian Bosgraaf, Esben M.Olsen, Howard I.Browman, Caroline M.F.Durif
Estuarine, Coastal and Shelf Science 276

Poster

2017

Fish Assemblages in Coastal Vegetation

Jonas Thormar, Henning Steen, Thijs Christiaan van Son, Sebastian Bosgraaf, Lene Christensen, Ida Kristin Mellerud, Frithjof Emil Moy, Kjell Magnus Norderhaug

Reports and dissertations

2021

Krafttak for kysttorsken - Kunnskap for stedstilpasset gjenoppbygging av bestander, naturtyper og økosystem i Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker

Even Moland, Ann-Elin Synnes, Lars Johan Naustvoll, Carla Freitas, Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar, Martin Biuw, Per Erik Jorde, Halvor Knutsen, Geir Dahle, Anders Jelmert, Sebastian Bosgraaf, Esben Moland Olsen, Anne Deininger, Atle Haga
Is this your profile? Edit your profile (login)