Go to main content

Torfinn Bertelsen

No image
Chief Engineer/ Senior Engineer
Telephone: 47015863
Department: Digital utvikling

Curriculum Vitae

Jeg ble ansatt som programvareutvikler på NMD 30. april 2015.
Når jeg ble ansatt hadde jeg over 30 år i IT bransjen hovedsakelig som utvikler, men også som gruppeleder og prosjektleder. Jeg har jobbet i flere forskjellige miljøer, og opparbeidet erfaring som spenner over et stort spekter av teknologiområder - fra nettverk og kommunikasjon til databaser og distribuerte systemer - både på klient- og server-siden.

Prosjekterfaring innen flere utviklingsmetodikker som Waterfall og RUP, og de siste årene med hovedvekt på smidig utvikling med SCRUM.
 
Leveranser til telecom-, finans-, sikkerhets-, olje-bransjen - og til offentlig sektor. Jobbet som freelance konsulent og som ansatt i konsulent- og produktutviklings-selskaper.
Is this your profile? Edit your profile (login)