Gå til hovedinnhold

Det tar over 80 dager etter klekking før en kveite kan vaksineres

Ny doktograd: Aina-Cathrine Øvergård disputerer fredag 10. februar for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”T-cells and cytokines of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) - Gene expression levels during ontogenesis, vaccination and experimental nodavirus infection”.

Atlantisk kveite er en økonomisk verdifull flatfisk med et naturlig habitat i Nord-Atlanteren. Overfiske og en naturlig lav reproduksjonsrate har imidlertid ført til en kraftig reduksjon av villkveitebestanden, og oppdrett er derfor et verdifullt alternativ til fangst av vill kveite.

Oppdrettsfisk blir ofte utsatt for sykdom, blant annet på grunn av en kunstig høy tetthet av fisk. Øvergård har forsket på det såkalte nodaviruset, som gir problemer under oppdrett av flere fiskearter på verdensbasis, deriblant kveite. Viruset angriper fiskens sentralnervesystem, og kan føre til dødelighet på opptil 100 % i larve- og yngelstadier.

Lite har vært kjent om immunsystemet til kveite, og Øvergård har identifisert gen som er viktige i T-celle funksjoner, immunceller som er viktige i bekjempelse av virus som nodavirus. T-cellene kan drepe virusinfiserte celler direkte, eller produsere cytokiner, små signalmolekyler, som regulerer immunresponsen. Metoder for å analysere genuttrykk ble utviklet for å analysere kveitens T-celler under utvikling, og immunresponsen hos ikke-vaksinert og vaksinert kveite smittet med nodavirus.

Øvergårds analyser indikerte en stimulering av T-celler og økt uttrykk av cytokin og cytokininduserte gen i kveite smittet med nodavirus. Kveiten ble vaksinert ved at bestanddeler fra nodavirus tilsatt et oljebasert hjelpestoff (adjunas) ble injisert. Indikasjoner på en beskyttende effekt ble sett i vaksinerte individ etter smittet med nodavirus. Øvergård fant imidlertid at vaksinering trolig ikke bør gjøres før 87 dager etter klekking, da modne T-celler først ble observert. Alternative metoder må derfor tas i bruk for å beskytte kveiten mot nodavirus i de tidlige og mest utsatte utviklingsstadiene.

Personalia:

Aina-Cathrine Øvergård er født i 1982 og er oppvokst på Nesna i Nordland. Hun har bachelor i bioingeniørfag fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2005) og master i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen (2007). Ph.d.-prosjektet har vært utført ved Havforskningsinstituttet og Gades Institutt ved Universitetet i Bergen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, med dr. Audun Helge Nerland som hovedveileder og dr. Sonal Patel som medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

09.02.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Recent advances in adjuvant development and application to fish vaccines.
Sted: Auditorium 1, Bygget for biologiske basalfag, Jonas Liesvei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:

10.02.2012, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygget for biologiske basalfag, Jonas Liesvei 91