Gå til hovedinnhold

Økt velferd hos oppdrettslaks: Kan vi utvikle en etisk forsvarlig slakteprosess?


laks i oppdrett

Ny doktorgrad: Gry Aletta Bjørlykke disputerer 5. oktober for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Sedation and slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) with carbon monoxide, and a possible regulatory role of neuroglobin”

Fra unnfangelse til død er etisk forsvarlig oppdrett av laks viktig. I juli 2012 trådde forbudet mot karbondioksid (CO2) som bedøvelsesmetode i kraft. Forbudet er grunnet i at metoden forårsaker stress hos fisken. Med bakgrunn i dette forbudet er effekten av karbonmonoksid (CO) som et supplement til dagens bedøvelses-metoder studert. Vi har funnet ut at CO kan bedre dyrevelferd under slakting og forbedre produktkvaliteten. Hos fisk finnes det en svært blodrik utposning på undersiden av hjernen kalt Saccus vasculosus. Denne utposningen kan være sentral i overlevelsesmekanismen hos fisk og kan være blant årsakene til at fisk tåler lave nivåer av oksygen (hypoksi) godt.

Så lenge det er oksygen tilgjengelig i hjernen hos fisken kan den være bevisst, noe som vil være et problem med hensyn på dyrevelferd. I hjernen finnes det et nyoppdaget farget globin, neuroglobin, som er i slekt med hemoglobin. Dette proteinet kan beskytte nervevevet ved lave oksygennivåer eller ved stress. Flere studier har vist at neuroglobin-nivået øker når dyret blir utsatt for lave oksygenverdier. Derfor kan hemming av neuroglobin sammen med CO være en metode som gir smertefri bedøvelse av oppdrettslaksen. Dette proteinet finnes i små mengder i hjerne- og nervevev. Derfor har vi klonet og produsert proteinet i bakterier for å kunne studere det nærmere.

Personalia:

Gry Aletta Bjørlykke

Gry Aletta Bjørlykke

Gry Aletta Bjørlykke (f 1984) er opprinnelig fra Oslo. Hun har en bachelor og master i Matvitenskap (2009) fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Forskningsarbeidet under Ph. D.-graden ble utført i perioden fra 2009-2012 ved Molekylærbiologisk Institutt og ved Havforskningsinstituttet under ledelse av veilederne professor Arnt Johan Raae, seniorforsker Erik Slinde og Dr. Bjørn Olav Kvamme. Hun er ansatt på Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

05.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Adaptation to hypoxia in vertebrates: physiological-, molecular- and behavioral adjustments.
Sted: Seminarrom 520B1, Høyteknologisenteret i Bergen, Bioblokken, 5. etasje. Thormølens gate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:

05.10.2012, kl. 14.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret i Bergen, Datablokken, 2. etasje. Thormølens gate 55.