Gå til hovedinnhold

PhD-oppgave om sonarstudier av hval


matteo bilde

Ny doktorgrad: Matteo Bernasconi tok doktorgraden ved University of St. Andrews i Skottland den 24. februar. Tittelen på avhandlingen er ”The use of active sonar to study cetaceans”. Oppgaven er basert på ulike data fra Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Norskehavet, i tillegg til data fra et tokt med "Dr. Fridtjof Nansen" utenfor Namibia.

Oppgaven omhandler ulike metoder for å identifisere delfiner og større hvalarter og studere deres svømmeadferd under vann med akustikk som flerstråle fiskerisonarer og flerfrekvens ekkolodd. Mange hvalarter er har alvorlige utfordringer på verdensbasis på grunn av stadig økende lydforurensning i hav- og kystområdene. Dette skyldes blant annet menneskelig aktivitet som seismiske undersøkelser, skipstrafikk, militærøvelser m.m. Både visuelle observasjoner og passivt lytteutstyr (hydrofoner) som anvendes globalt i dag, er ment å hindre konflikter mellom menneskelig aktivitet og hvalens helse. Men disse metodene har en del fundamentale begrensninger når det gjelder å oppfatte hval (eks. dårlig vær, tåke, om natten i mørke, og når hvalene er lydløse). I flere tilfeller kan man dermed mislykkes med å identifisere hval som faktisk er til stede i et gitt potensielt konfliktområde med dagens anvendte teknologi.

Doktoravhandlingen til Matteo viser at sonarteknologi, og da spesielt fiskerisonarer med lave frekvenser, kan være en robust og optimal løsning som kan implementeres i praksis for eksempel under seismiske undersøkelser, for å få en mest mulig korrekt identifisering av hval og dermed ha bedre muligheter til å redusere uønsket lydpåvirkning på hval i undersøkelsesområdet. I tillegg kan aktivt bruk av sonarer til å identifisere hval, hindre at større fartøyer kolliderer med hval i og nær overflaten.

Oppgaven er basert på ulike data fra Havforskningsinstituttets økosystemtokt i Norskehavet med leiefartøyer om sommeren, i tillegg til data fra et tokt med "Dr. Fridtjof Nansen" utenfor Namibia. Leif Nøttestad har vært veileder, og flere av instituttets ansatte har vært involvert i arbeidet. Matteo har vært tilknyttet Havforskningsinstituttet siden 2005 via stipend for yngre forskere og har siden 2007 vært gjesteforsker tilknyttet FG Økosystemprosesser.

Vi gratulerer!