Gå til hovedinnhold

Nye metoder for å evaluere mineraltilgjengelighet i laks


fiskefor eivind senneset
Fotograf: Eivind Senneset / HI

Marta Sofia Marques Rodrigues da Silva disputerer 6. juni 2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Development of novel methods to evaluate availability of zinc, selenium and manganese in Atlantic salmon (Salmo salar)”.

I de siste årene har sammensetningen av fôr til laks endret seg fra bruk av marine fôringredienser (f.eks. fiskemel og fiskeolje) til plantebaserte fôringredienser (f.eks. soyamel og vegetabilske oljer). Disse endringene i fôrsammensetning har betydning for både mineralkonsentrasjon og -tilgjengelighet. For eksempel er sink (Zn) naturlig til stede i både fiskemel og plantebaserte ingredienser, men i ulike konsentrasjoner. Zn-konsentrasjonen er vanligvis høyere i fiskemel, så med økt bruk av plantebaserte ingredienser vil konsentrasjonen i fiskefôret reduseres. I tillegg kan stoffer i plantebaserte ingredienser redusere tilgjengeligheten av mineraler. Fytat, som er et stoff man ofte finner i plantebaserte ingredienser, kan senke mineraltilgjengeligheten på grunn av at det har en høy affinitet for ioner. Derfor blir mineraler som Zn, selen (Se) og mangan (Mn) tilsatt fôret for å dekke oppdrettsfiskens ernæringsbehov. Disse mineralene kan tilsettes i organisk eller uorganisk form. Det er derfor nødvendig å studere mineraltilgjengeligheten i moderne fôr til laks. Mer kunnskap om mineraltilgjengelighet vil gi en bedre forståelse av hvordan fôr kan komponeres for å øke tilgjengeligheten for laks. Dette vil føre til økt fiskehelse og robusthet, og redusert miljøpåvirkning via utslipp av mineral gjennom avføring.

Ved Havforskningsinstituttet har vi gjennom prosjektet “Apparent availability and requirement of minerals in Atlantic salmon (APREMIA)” forsøkt å øke kunnskapen om tilgjengelighet og behov for mineraler som Zn, Se og Mn i plantebaserte dietter for atlantisk laks. 

Personalia: 

Marta Silva er født i Castelo Branco, Portugal. Hun har en “Erasmus Mundus Joint Master Degree” innen “Quality in Analytical Laboratories”, der første året ble tatt ved Universitetet i Barcelona og andre året ved Universitetet i Bergen (2013–2015).

 Doktorgradsarbeidet er gjort ved Havforskningsinstituttet.

 Tid/sted:

 Prøveforelesningen finner sted 4. juni kl 10:15 i seminarom K3, Biologen, Thormøhlens gate   53A i Bergen.

 Disputasen avholdes 6. juni kl 10:15 I Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlens   gate 55, Bergen.

 Både prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum. Velkommen!

Kontaktinfo:

Marta Silva, tlf. 941 54 605, marta.silva@hi.no