Gå til hovedinnhold

Belysning av planktoniske lakselusstadier


FluorescentSalmonLouse

Lakselus i fluoriserende lys

Cameron Thompson disputerer 17. juni 2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The salmon louse larval black box: Evaluating fecundity and enumerating planktonic stages with an aquaculture management perspective».

Lakselusen er en parasittisk hoppekreps som er en utfordring for oppdrettsnæringen med store økonomiske og økologiske konsekvenser. Lusen sprer seg mellom anlegg og infiserer også ville laksefisk, hvilket er en utfordring for oppdrettsnæringens bærekraftighet. For å håndtere dette brukes mye ressurser på å forebygge smitte, å behandle smittet fisk i anlegg, og å modellere hvordan lakselusen spres. Til tross for at spredningen av lakseluslarver er en viktig faktor i å forstå og bekjempe lakselus, er larvene og deres biologi mindre godt beskrevet – primært fordi larvestadiene er små og vanskelige å jobbe med.

I motsetning til lakselus som fins på fisken (parasittiske stadier), er de tidligere larvestadier som spres i de frie vannmasser, tilnærmet umulige å finne i sjøen. I praksis er dette et klassisk «nålen i høystakken-problem» der havets rike forekomst og diversitet av plankton er høystakken. Med klassiske planktonøkologiske tilnærminger må man sortere gjennom tusen – eller titusenvis av planktonorgansimer for å finne én enkelt lakseluslarve. I denne ph.d.-avhandlingen presenteres en løsning på dette problemet, der bruk av fluoriserende lys gjør det mulig å effektivt analysere store planktonprøver. Dette vil også gi grunnlag for å øke vår forståelse av luselarvenes biologi.

Metoden som presenteres i denne avhandlingen kan også forbedre vår forståelse av lakselusas spredning ved å gi direkte observasjoner av lakseluslarver i sjøen. Dette vil bidra til bedre prognoser og kan gjøre det mulig å gi direkte estimat av antall luselarver på et gitt sted til en gitt tid. Tester viser at metoden er mer enn 20 ganger raskere enn standardteknikken. Sammen med resultater som beskriver variasjonen i reproduksjonspotensial langs kysten igjennom et helt år, kan disse resultatene – og den forbedrede forståelsen av planktoniske lakselus – danne grunnlag for nye og bedre forebyggingsstrategier på oppdrettsanlegg.

Personalia

Profilbilde C. ThompsonCameron Thompson har mastergrad i marinbiologi og marin forvaltning fra Universitetet i Maine, USA (2012). Han har gjennomført doktorgradsarbeidet sitt ved Havforskningsinstituttet (HI) med tilknytning til Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Avhandlingen er gjennomført under veiledning av Rasmus Skern-Mauritzen (HI), Aina-Cathrine Øvergård (UiB), Samantha Bui (HI) og Sussie Dalvin (HI). 

Disputasen

Tid og sted: Fredag 17. juni 2022 kl. 13.30 på Høyteknologisenteret, Stort auditorium, Datablokk, Thormøhlens gate 55, Bergen 

Zoomwebinar: https://tinyurl.com/496hnxy4

Bedømmelseskomité: Ian Bricknell, University of Maine, USA, og Fredrika Norrbin, UiT Norges arktiske universitet 
Disputasleder:  Tom Ole Nilsen, Universitetet i Bergen

 

Alle interesserte er velkomne!