Gå til hovedinnhold

Fremtidens havbruk


Illustrasjonsfoto fra oppdrettsanlegg.
Fotograf: Eivind Senneset / HI

I forskningsprogrammet Fremtidens havbruk gjenspeiles fokuset på bærekraftig produksjon av sjømat og fôrressurser, gjennom overvåkning, forskning og rådgivning på oppdrettsorganismenes vekst, utvikling og velferd over generasjoner.

Tematisk inkluderer dette strategisk forskning innen lavtrofisk oppdrett, laks og andre marine fiskearter, sirkulære løsninger for egnete og trygge fôrvarer og tilnærminger for bedret velferd i ulike oppdrettssystem. Forskerne i programmet er storbrukere av instituttets «state-of-the-art» biologiske fasiliteter, og benytter laboratorier med høytoppløselig analyseutstyr og metodikk i forskningen, samt utvikling av avanserte modeller til erstatning for forsøk med dyr. 

Oppgaver og aktiviteter

  • Fiskevelferd og fiskevelferdsindikatorer
    • Velferd hos oppdrettsorganismer
    • Produksjonslidelser hos oppdrettsfisk
    • Fôr og ernæring i et velferdsperspektiv
  • Reproduksjon og genomforskning
  • Marine arter og lavtrofisk akvakultur

 

Program «Fremtidens havbruk» ble opprettet i 2021.