Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Algestatus

fluorisert dinoflagellat.jpg
Nettside Algestatus

Havforskingsinstituttet har som mål å samle og gjere tilgjengeleg informasjon om planteplankton frå instituttet sin overvakingsaktivitet og andre overvakingsprogram. Vi overvaker planteplanktonmengde og -samansetting i havområda rundt Noreg og langs kysten i utvalte prøvetakingspunkt.