Gå til hovedinnhold

Prosjekt: Fiskerifaglig forum

fiskerifagligforum_300x300.jpg
Periode 01. januar 2003 -
Partnere Fiskeridirektoratet (Fdir), Norges Fiskerihøgskole (NFH/UiT), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Senter for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Norges Vel (NV), World Wide Fund for Nature (WWF) Norge, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) / Miljødirektoratet, Akvaplan-NIVA, Kartverket Sjødivisjon, Veterinærinstituttet, SINTEF Fiskeri og havbruk, Nordland Fylkeskommune, Nofima, Norges forskningsråd (NFR), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Universitetet i Bergen, HaugeAqua
Nettside https://fiskerifagligforum.hi.no/

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.