Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (125) Viser 1 - 30

Rapport fra havforskningen 2023-43

Contaminants in European Hake (Merluccius merluccius) from the Northeast Atlantic Ocean

29.09.2023
Michael Bank, Yiou Mike Zhu og Arved Staby (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-40

Kunnskapsinnhenting for Sameksistens mellom fiskeri- og havvindsnæring

13.09.2023
Anne Christine Utne Palm, Nils Roar Hareide, Karen de Jong, Maria Tenningen (HI) og Dorothy L. Dankel SINTEF
Toktrapport 2023-12

Utvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri

11.09.2023
Maria Tenningen, Lise Doksæter Sivle, Jostein Saltskår og Sigurd Hannaas (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-39

Program for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk

08.09.2023
Anne-Katrine Lundebye, Jannicke Alling Bakkejord, Ole Jakob Nøstbakken, Kai Kristoffer Lie og Veronika Sele (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-37

Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr – prøver analysert i 2022 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer

25.08.2023
Arne Duinker, Julia Storesund, Bjørn Tore Lunestad og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-38

Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2023

25.08.2023
Henning Steen, Lene Christensen og Kjell Magnus Norderhaug (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-34

The One Ocean Expedition: Science and Sailing for the Ocean We Want

24.08.2023
Geir Huse (HI), Thierry Baussant (NORCE), Meike Becker (UiB), Martin Biuw (HI), Gunhild Bødtker (NORCE), Jeremy Cook (NORCE), Alessio Gomiero (NORCE), Bjørn Einar Grøsvik, Nils Olav Handegard (HI), Arne Johan Hestnes (Kongsberg Discovery), Lars Robert Hole (Met), Berengere Husson (HI), Pierre Franqois Jaccard (NIVA), Johnny A. Johannessen (NERSC), Adriana Krolicka (NORCE), Vidar Lien (HI), Christian Lindemann (UiB), Are Olsen (UiB), Angelika Renner, Sjur Ringheim Lid (HI), Hans Christian Steen-Larsen (UiB), Espen Strand, Jon-Ivar Westgaard og Geir Pedersen (HI)
Toktrapport 2023-10

Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023

24.08.2023
Anne Christine Utne Palm, Henrik Søiland, Anne Kari Sveistrup, Angelika Renner, Rebecca Ross, Frithjof Moy (IMR), Mostafa Bakhoday Paskyabi University of Bergen, Atle Totland, Sigurd Hannaas, Karen de Jong, Genoveva Gonzalez-Mirelis, Terje Hovland, Geir Pedersen, Jan Frode Wilhelmsen (IMR), Markus Antti Majaneva NINA, Sverre Waardal Heum, William Skjold (IMR), Stig Vågenes REV Ocean, Georg Skaret, Finn Corus, Andrey Voronkov (IMR), Patrick Vågenes REV Ocean and Leonard Kielland Equinor
Rapport fra havforskningen 2023-36

Program for overvåking av fiskefôr

17.08.2023
Veronika Sele, Marta Silva, Antony Philip, Kristin Hamre, Kaja Skjærven, Marit Espe, Nina Liland, Kai Kristoffer Lie, Marc Berntssen og Anne-Katrine Lundebye (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-32

Report on cruises and data stations 2022

15.08.2023
Silje Smith-Johnsen and Helge Sagen (IMR)
Rapport fra havforskningen 2023-35

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish

09.08.2023
Annette Bernhard, Atabak Mahjour Azad og Rita Hannisdal (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-33

Hummerfredning ved Trollsøy i Austevoll

04.07.2023
Terje van der Meeren (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-29

Optimising delousing strategies: developing best practice recommendations for maximal efficacy and positive welfare

29.06.2023
Samantha Bui, Rasmus Skern, Takaya Saito and Cameron Thompson (IMR)
Toktrapport 2023-7

Skreitokt 2023

27.06.2023
Edvin Fuglebakk og Anders Thorsen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-30

Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022

26.06.2023
Vidar Wennevik (HI), Tor Næsje (NINA), Vegard M. Ambjørndalen (NINA), Tonje Aronsen (NINA), Ola Diserud (NINA), Per Tommy Fjeldheim (HI), Bjørn Florø-Larsen (Veterinærinstituttet), Mikko Heino (HI), Marius Kambestad (NORCE), Øystein Skaala (HI), Helge Skoglund (NORCE), Monica F. Solberg (HI), Ingrid Solberg (NINA), Elisabeth Stöger (HI), Harald Sægrov (Rådgivende Biologer), Eva Thorstad (NINA), Tine Solvoll Tønder (Veterinærinstituttet), Kurt Urdal (Rådgivende Biologer) og Kjell Rong Utne (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-28

Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2023

23.06.2023
Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen (HI), Ingebrigt Uglem NINA, Astrid Tonstad NINA, Vegard Ambjørndalen NINA, Gunnar Bekke Lehmann NORCE og Bjørnar Skår NORCE
Rapport fra havforskningen 2023-31

A novel lice control method: photochemical treatment (Photolice)

23.06.2023
Sussie Dalvin (IMR)
IMR-PINRO 2023-7

Report of the Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG) 2023

22.06.2023
Daniel Howell, Bjarte Bogstad (IMR), Anatoly Chetyrkin (VNIRO), Johanna Fall (IMR), Anatoly Filin (VNIRO), Elvar H. Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannesen (IMR), Yuri Kovalev (VNIRO), Andrey Mikhailov (VNIRO), Alexey Russkikh (VNIRO), Aleksi Stesko (VNIRO), Dmitri Vasilyev (VNIRO), Mikko Vihtakari, Kristin Windsland (IMR) and Natalia Yaragina (VNIRO)
Toktrapport 2023-2

North Sea Ecosystem Cruise ReportJH2022206

22.06.2023
Gayantonia Franze, Tone Falkenhaug, Jon Albretsen (HI), Elizaveta Ershova, Kjell Gundersen, Hilde Elise Heldal og Sarah Joanne Lerch (HI)
Toktrapport 2023-8

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2023

22.06.2023
Bjørn Krafft, Ronald Pedersen, Guosong Zhang, Sebastian Menze, Astrid Fuglseth Rasmussen, Hege Skaar (IMR), Julian Dale (University of St. Andrews), Martin Biuw (IMR), Chris Oosthuisen (University of Cape Town) and Andy Lowther (Norwegian Polar Institute)
Toktrapport 2023-11

Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene

21.06.2023
Guldborg Søvik, Tone Falkenhaug, Fabian Zimmermann (HI), Natalya D. Gallo (UiB), Kjell Nedreaas, Jean-Baptiste Danre, Terje Hovland, Trude Hauge Thangstad, Siri Aaserud Olsen, Espen Johnsen og Lars Asplin (HI)
Toktrapport 2023-9

Mareano Leg 1 2023 Easter Cruise Report

20.06.2023
Rebecca Ross (HI), Terje Thorsnes (NGU), Tor Jan Meek (Kartverket), Josefina Johansson og Yngve Klungseth Johansen (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-25

The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2022

01.06.2023
Stein Mortensen, Cecilie Skår, Mats Bøgwald, Dawit Berhe Ghebretnsae, Kai Ove Skaftnesmo and Anders Jelmert (IMR)
Toktrapport 2023-6

Cruise report 2022106

22.05.2023
Rebecca Ross, Kyrre Heldal Kartveit, Karsten Arne Kvalsund, Arnfinn Morvik (IMR), Margaret Dolan (NGU), Tor Jan Meek (Kartverket) and Ivar Wangen (Kongsberg)
Rapport fra havforskningen 2023-27

Program for overvåking av fôr til landdyr

05.05.2023
Veronika Sele, Julia Storesund og Kai Kristoffer Lie (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-23

Kvikksølv i sjømat ved U-864

03.05.2023
Sylvia Frantzen, Amund Måge og Monica Sanden (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-26

Tiltak mot spøkelsesfiske i marine nasjonalparker

02.05.2023
Susanna Huneide Thorbjørnsen, Alf Ring Kleiven (HI), Tord Aslaksen (Green-Bay AS), Terje Jørgensen (HI), Kristine Valen Kerlefsen (UiA), Sunniva Rosfjord Loga (UiA) og Sunniva Sandbu Numme (UiA)