Gå til hovedinnhold

Modellering av lakseluskopepoditter langs norskekysten – sammenligning mellom gammel og ny partikkelspredningsmodell

Sammendrag

Vi har evaluert forskjellen mellom den gamle fortran LADiM partikkelspredningsmodellen og den nye python-versjonen. Begge modellene bruker samme informasjon om lusebiologi og produserer geografisk fordeling av infektive lakseluskopepoditter hver time. Vi konkluderer med at sammenligningen er tilfredsstillende og nye LADiM er velegnet til bruk i trafikklyssystemet. (Rapporten er på engelsk)