Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (2)

Rapport fra havforskningen 2024-32

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2024

15.07.2024
Monica F. Solberg, Lasse Berg Andersen, Kevin Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik (HI), Ola Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA), Sten Karlsson (NINA) og Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Redaktør(er): Monica F. Solberg og Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2024-4

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024

07.02.2024
Ellen Sofie Grefsrud, Ann-Lisbeth Agnalt, Lasse Berg Andersen (HI), Ola Diserud NINA, Katherine Mary Dunlop, Rosa Escobar (HI), Peder Fiske NINA, Ole Folkedal, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Kim Halvorsen, Rita Hannisdal, Pia Kupka Hansen (HI), Kjetil Hindar NINA, Vivian Husa, Eeva Jansson, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen (HI), Sten Karlsson NINA, Abdullah Sami Madhun, Kjell Nedreaas, Jonatan Nilsson, Aoife Elizabeth Parsons, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Anne Dagrun Sandvik, Rosa Maria Serra-Llinares, Øystein Skaala, Rasmus Skern, Anne Berit Skiftesvik, Monica F. Solberg, Lars Helge Stien, Elisabeth Stöger, Terje Svåsand, Kjell Rong Utne og Vidar Wennevik (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Abdullah Sami Madhun, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Monica F. Solberg, Lars Helge Stien og Terje Svåsand (HI)