Gå til hovedinnhold

Rapporter

Resultat: (17)

Rapport fra havforskningen 2023-6

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2023

07.02.2023
Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Bjørn Einar Grøsvik, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Monica F. Solberg (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-5

Rømt oppdrettslaks – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023
Monica F. Solberg, Kevin Glover, Øystein Skaala, Elisabeth Stöger, Kjell Rong Utne, Vidar Wennevik (HI), Ola H. Diserud (NINA), Peder Fiske (NINA), Kjetil Hindar (NINA) og Sten Karlsson (NINA)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2023-4

Lakselus – risikovurdering og kunnskapsstatus 2023

07.02.2023
Ørjan Karlsen, Sussie Dalvin, Anne Dagrun Sandvik og Rosa Maria Serra-Llinares (HI)
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud (HI)
Rapport fra havforskningen 2022-12

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering

04.05.2022
Ellen Sofie Grefsrud, Lasse Berg Andersen, Pål Arne Bjørn, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Monica F. Solberg og Lars Helge Stien (HI)
Rapport fra havforskningen 2021-8

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

09.02.2021
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien og Terje Svåsand (HI)
Fisken og havet 2020-4

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020

06.07.2020
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen og Terje Svåsand (HI)
Fisken og havet 2019-5

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

09.12.2019
Redaktør(er): Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Samuelsen, Nina Sandlund og Lars Helge Stien (HI)
Fisken og havet

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018

20.02.2018
Fisken og havet

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017

08.05.2017
Fisken og havet

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016

25.04.2016
Fisken og havet

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014

01.01.2015
Fisken og havet

Risikovurdering - norsk fiskeoppdrett 2013

20.01.2014
Fisken og havet

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

12.02.2013
Fisken og havet

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

12.02.2012