Gå til hovedinnhold

NIFES-direktør til Norsk Polarinstitutt


olearvemisundmai20162

I dag ble NIFES-direktør Ole Arve Misund utnevnt til ny direktør for Norsk Polarinstitutt. – Dette ble til slutt en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier han.

I statsråd i dag ble Ole Arve Misund utnevnt til ny direktør for Norsk Polarinstitutt. Dette er Norges sentrale institutt for forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis.

Misund synes det er vemodig å forlate NIFES, som han har ledet siden februar 2016.

– Klima- og miljødepartementet ville gjerne ha meg med i ansettelsesprosessen, og dette ble til slutt en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier han.

Misund er utdannet cand. scient og dr. philos i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen. Han har hatt ulike forsker -og lederstillinger og har blant annet vært forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet. Misund har også vært administrerende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard før han ble direktør ved NIFES.

– Jeg har blitt veldig godt mottatt i NIFES, og fått lov til å være med på spennende prosesser for utvikling av organisasjonen, til beste for sjømat-Norge.