Gå til hovedinnhold

Fant farlig parasitt i oppdrettsfisk fra Vietnam


pangasiushovedbilde

Parasitten som ble funnet i oppdrettsfisken pangasius er en ny art for Mekong-deltaet. Nå jobber forskerne med å finne ut hvor den stammer fra. Foto: NIFES

Forskere ble overrasket da de fant parasitten kinesisk leverikte i oppdrettsfisken pangasius i Vietnam. Parasitten kan i verste fall forårsake alvorlig leversykdom og kreft, dersom sjømaten ikke har vært frosset eller ordentlig varmebehandlet.

– Det var uventet å finne kinesisk leverikte. Det er en ny parasittart for Mekong-deltaet, sier NIFES-forsker Arne Levsen.

Sammen med vietnamesiske forskere leder han en studie som har analysert oppdrettsfisken pangasius i Vietnam.

Kan gi alvorlig sykdom

Den kinesiske leverikten som forskerne fant er en farlig parasitt som kan overføres til mennesker gjennom rå eller lettbehandlet ferskvannsfisk i Kina og Sørøst-Asia. I menneskekroppen trives kinesisk leverikte i galleblæren og i gallegangene i leveren.

– Sterke infeksjoner med hundrevis av ikter kan føre til betennelse i gallegangene, den kan blokkere gallegangene og gi gulsotlignende symptomer. Parasitten kan i ytterste konsekvens forårsake leverkreft, sier Levsen.

Kinesisk leverikte er den ikten med høyest forekomst i Asia. Ifølge Verdens helseorganisasjon anslås det at 30 millioner mennesker er infisert av parasitten på verdensbasis.

– Vær forsiktig med lokal sjømat

Parasitter i ferskvannsfisk gjør at Levsen ber turister i Vietnam og Sørøst-Asia om å være forsiktige med lokale, lettbehandlede fiskeretter. Ordentlig varmebehandling må til for å ta livet av parasittene.

Mange pangasius som ligger i en grå tank.

Pangasius importeres i stor skala til Europa.

– Er du i tvil om maten er skikkelig varmebehandlet, la den være. Dette gjelder all sjømat, også krabbe og reker, som kan inneholde andre parasitter vi bør unngå, sier han.

Importeres til Europa

Pangasius importeres også i stor skala til Europa, hvor den gjerne selges som «hvitfisk» eller «sjøtunge» for å gi den et mer eksklusivt anstrøk.

– Fisken som blir importert til Europa blir undersøkt visuelt for parasitter, men kinesisk leverikte er umulig å se med det blotte øyet, sier Levsen.

Men siden pangasiusen importeres til Europa i frossen tilstand, utgjør ikke parasitten et mattrygghetsproblem. Parasitter dør under frysing.

– Kinesisk leverikte er umulig å se med det blotte øyet.

– Men den dagen man begynner å importere fersk pangasius, bør man være forsiktig, sier Levsen.

I Norge analyserer NIFES hvert år importert sjømat på oppdrag for Mattilsynet.

Hvor kommer den fra?

Studien av pangasius fra Vietnam er en del av et stort EU-prosjekt med det passende akronymet PARASITE. I tillegg til å undersøke 865 oppdrettsfisk, sjekket forskerne også innholdet av parasitter i 130 viltlevende pangasius i det samme området.

Men i villfisken fant de ikke kinesisk leverikte. Så hvor kommer parasitten fra?

– Det jobber vi med å finne ut av nå, sier Levsen.

Han tror parasitten kom med stamfisk fra områder der parasitten er endemisk, det vil si der den finnes naturlig.

– Trolig kommer den fra Thailand eller Kina. Nå sammenligner vi genene, for å se om vi finner genetiske fotavtrykk i dem som gjør det mulig å spore iktene tilbake til landet eller området de opprinnelig ble spredt fra, sier NIFES-forskeren.