Gå til hovedinnhold

Ny doktorgrad: Appetitt og vekst hos laks i sjøvann med lavt oksygen og høy temperatur


UWphoto rsv070cd015 LaksMerd2 WebCrop2

Vibeke Vikeså disputerte tirsdag 27 juni 2017 for ph.d. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Regulation of appetite and growth of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and effect of water oxygen, temperature and dietary energy».

Høy temperatur i kombinasjon med lavt oksygen (hypoksi) er et av de mest utfordrende miljøforhold som oppdrettslaks utsettes for. Dette er forventet å øke som en følge av den globale oppvarmingen. Doktorgradsarbeidet har undersøkt hvordan appetitt og vekst hos laks påvirkes av lavt oksygen og høy temperatur, samt høyt energinivå i fôr. Det ble utført fire fôringsforsøk med laks i sjøvann ved ulike temperaturer (12-13°C vs. 17-19°C), hvor to av forsøkene inkluderte behandlinger med lavt oksygen. Prøver av vev og blod ble tatt før- og etter et måltid, for å se på utnyttelse av næringsstoffer og regulering av appetitt og veksthormoner i forhold til fôringstidspunkt. Analyser av hormoner ble gjort ved hjelp av kvantitative genuttrykk i lever og muskelprøver, samt konsentrasjon i plasma.

Studiene viste at høy temperatur reduserer appetitt og vekst selv ved gunstige oksygen forhold. Nedsatt vekstpotensial ved høye temperaturer var tydelig i form av laksens vektøkning, utnyttelse av næringsstoffer, samt hormonregulering av vekst. Lavt oksygen resulterte i en hemming av energimetabolismen, som bidrar til en ytterligere vekstreduksjon ved både optimale og høye temperaturer. Høy energi i fôret hadde en positiv effekt på både vekst og energimetabolisme. Det ble også vist at hormonet ghrelin indikerer en måltidsforventning tilsvarende den hos mennesker og andre vertebrater. Dietteffekter og miljøets påvirkning på vekst er av stor interesse for lakseoppdrett, da mer kunnskap kan bidra til økt vekst, velferd, helse og fremtidige oppdrettsmuligheter.
Arbeidet i avhandlingen består av 3 artikler publisert i peer reviewed journaler.

Personalia:

Vibeke Vikeså er født i 1974 og oppvokst på Vikeså i Bjerkreim kommune. Fra 2001 har hun graden cand.scient. i akvakultur fra Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitet i Bergen. Forskningsarbeidet i doktorgraden har vært et samarbeid mellom Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), UiB og Skretting Aquaculture Research Centre (ARC). Veiledere har vært professor Rune Waagbø ved NIFES, dr Ernst Morten Hevrøy ved EWOS Cargill (tidligere NIFES) og dr. Leo Nankervis, Skretting ARC. Vikeså jobber som forsker ved Skretting ARC i Stavanger.

Les avhandlingen her