Gå til hovedinnhold

Mini-seminar om lakselus


esv158cd102

Foto: UW Photo

Har du spørsmål om produksjonsområder, trafikklys eller hvilke effekter lakselusmidler har på miljø og sjømat? Sammen med inviterte gjester presenterer NIFES og HI kunnskap og mulige løsninger på mini-seminaret som vi arrangerer under årets Aqua Nor i Trondheim.

Dato/tid: 16. august kl. 09.00 – 12.00
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Meld deg på konferansen.

Program:
09.00 Velkommen ved Rune Waagbø, NIFES og Karin Kroon Boxaspen, HI
09.10 Trafikklyssystemet; kunnskapsbaserte råd til forvaltningen ved Karin Kroon Boxaspen, HI og leder av styringsgruppen.
09.20 Første runde med evaluering av effekten av lakselus på vill laksefisk i de nye produksjonsområdene, Frank Nilsen, prof UiB, SLRC og leder av ekspertgruppen
09.50 Tilsyn og kontroll med legemiddelbruk i oppdrettsnæringen ved Friede Andersen, Mattilsynet
10.10 – 10.30 Pause med forfriskninger
10.30 Effekter av lakselusmidler ut i miljøet. Hva vet vi så langt og hva gjør vi fremover ved Ole Samuelsen, HI
10.50 Effekter av lakselusmidler – overvåking og trygg sjømat ved Rita Hannisdal, NIFES
11.10 Bruk av rensefisk – velferd og forekomst ved Øystein Sæle, NIFES
11.30 Spørsmål og diskusjon

Slutt kl 12