Gå til hovedinnhold

– Langsiktig og solid budsjett


Sissel Rogne

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er fornøyd med hvordan HI ligger an i statsbudsjettet for 2018.

Fotograf: Paul Sigve Amundsen

– Dette er et bra budsjett for oss. Forutsigbare rammer gjør at vi holder stø kurs og kan navigere langsiktig slik det høver seg et havforskningsinstitutt, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Havforskningsdirektøren sier regjeringen legger opp til en betryggende systematisk og langsiktig budsjettering i tråd med det som er gjort de tre siste årene.

Riktig retning og gode råd

– Da kan Havforskningsinstituttet styre etter våre hovedlinjer, og nasjonen Norge får riktig retning og gode råd til den blå økonomien, som jo er en av hovedpilarene i det fremlagte budsjettet, sier Sissel Rogne.

I budsjettet er det ellers bevilget 11 millioner kroner til et Antarktis-tokt neste vinter. Det er også satt av 10 millioner kroner til å utrede videre samlokalisering mellom HI og Fiskeridirektoratet.