Gå til hovedinnhold

Datafeil har gitt ukorrekt silderåd


Sild i sikte

Sild i sikte.

Fotograf: Kjartan Mæstad

Det er oppdaget feil i inputdata til ICES knyttet til bestandsrådgivning på norsk vårgytende sild. 

Det betyr at bestandsberegningene må gjøres på nytt og at ICES må foreta en revidert rådgivning for norsk vårgytende sild for 2018. Det jobbes nå med å foreta nye beregninger som basis for nytt kvoteråd gjennom ICES.