Gå til hovedinnhold

Har unngått kjønnsmodning hos laks


Laks med og uten kjønnscelle

Øverst: Vanlig kjønnsmoden hannlanks med typiske kjennetegn som endret farge og krokformet underkjeve. Nedrest: Hannlaks uten kjønnsceller, som ser ut som en umoden laks.

Fotograf: Havforskningsinstituttet

Første forsøk på å sjekke om laks uten kjønnsceller blir kjønnsmodne eller ikke, har vært vellykket. Ved å framprovosere tidlig kjønnsmodning ved hjelp av lys- og temperaturmanipulering, ble over halvparten av fisken i kontrollgruppen kjønnsmoden, mens laksen uten kjønnsceller ikke modnet.

- Nå går vi videre for å se hva som skjer med laksen når den vokser som oppdrettsfisk med vanlig livssyklus, forteller Lene Kleppe som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Målet på lenger sikt er en fisk som ikke blir kjønnsmoden, men som klarer seg like bra med tanke på dyrevelferd og vekst som vanlig oppdrettslaks. Disse resultatene vil først være klare om 3 år – når fisken har nådd typisk slaktestørrelse.

- Vi kan foreløpig ikke si noe om hvordan denne fisken klarer seg i en vanlig oppdrettsmerd, men i vårt første forsøk så det ut som om den vokste like bra som annen laks. Siden tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks fører til dårligere fiskevelferd, kan fisk uten kjønnsceller bidra til bedre velferd, sier Kleppe.

Redigerer genene

Forsøket som nå er gjort er en oppfølging av tidligere forsøk der forskere ved Havforskningsinstituttet klarte å slå av genene som gjør at laks utvikler kjønnsceller. Resultatet er nylig publisert i Scientific Reports. Ved alle disse forsøkene brukes CRISPR-metoden, som gjør det mulig for forskerne å redigere genene hos dyr.

- Vi har brukt metoden til å endre to egenskaper hos laks. Det første vi prøvde var å «slå av» fargen, slike fisker blir gule. Siden det var vellykket, fortsatte vi å bruke samme metode for å slå av genet for utvikling av kjønnsceller, forteller Kleppe.

Laksen er spesiell

Fjerning av kjønnsceller har også blitt gjort på andre virveldyr, men disse har likevel blitt kjønnsmodne. At laks ikke blir kjønnsmoden, er dermed helt unikt. Grunnen til at de andre dyrene har blitt kjønnsmodne, er at de likevel har laget et bestemt hormon som fører til kjønnsmodning.

- Hos atlantisk laks viser det seg at fisken ikke lager dette kjønnshormonet, derfor blir den heller ikke kjønnsmoden, forklarer Kleppe.

Når fisken ikke blir kjønnsmoden, er den steril, og får dermed ikke avkom. Slik fisk kan dermed være med på å hindre at rømt oppdrettsfisk påvirker villfisk genetisk.