Gå til hovedinnhold

Silderåd reduseres med 30 prosent


sildesortering

Sorering av sild på tråldekket ledet av tekniker Jostein Røttingen (til venstre).

Fotograf: Kjartan Mæstad

For to uker siden viste det seg at en feil i konvertering av gamle data hadde ført til at årets beregning av sildebestand er blitt for høy. Nå har ICES gjort en ny beregning som tilsier en 14 prosent lavere bestand ved starten av 2017. Det resulterer i at kvoterådet for 2018 reduseres med 30 prosent.

Årsaken til at forskerne måtte beregne bestanden av norsk vårgytende sild på nytt, var at det ble oppdaget en feil i mengdeindeksen fra gytetoktet fra 2008 og bakover i tid til 1988. Feilen skjedde i forbindelse med metoderevisjonen i 2016, der hele gytetoktserien ble gjennomgått på nytt og rekonstruert ved bruk av en programvare som krevde konvertering av gamle akustiske data.

På grunn av en feil i denne konverteringsrutinen ble mengdeindeksen i disse årene underestimert, slik at beregningen av dagens nivå på bestanden ble for høy. Den nye gjennomgangen viser at rådet som ble gitt i 2016 for inneværende år og det som ble gitt i september 2017 for neste år operer med en gytebestand og kvote som altså var for høy.

- Det er en betydelig nedgang, og det var følgelig viktig å få dette korrigert så raskt som mulig slik at de internasjonale kvoteforhandlingene kunne gjennomføres på et mer riktig grunnlag, sier forskningsdirektør Geir Huse.

- Dette er en alvorlig feil som ikke burde forekommet. Vi oppdaget feilen i arbeidet med å kvalitetssikre forskningsdataene våre og legge dem inn i et nytt datahåndteringssystem, fortsetter han.

Datahåndtering er komplekst med ulike formater og strukturer. HI har de siste årene jobbet systematisk med å bedre håndtering av forskningsdataene våre og det er som en del av dette arbeidet at feilen ble funnet.

- Dette var vanskelig å oppdage fordi få men store verdier konsekvent ble underestimert i toktindeksen noe som fikk stor betydning for bestandsvurderingen, sier Geir Huse.

- HI har i dag en god datahåndtering og er i ferd med å bli bedre gjennom pågående utviklings- og kvalitetssikringsprosjekt. Det er selvsagt svært beklagelig når feil oppstår, og vi vil vurdere om det er nødvendig å sette i verk ytterligere tiltak, sier forskningsdirektør Huse.