Gå til hovedinnhold

Tall fra ti dager med hummerfiske


undermaaler

Hummer under minstemål, som den på bildet, rognhummer og hummer over maksimalmål (i Skagerrak) må slippes ut igjen. Havforskningsinstituttets fangsttall fra de ti første dagene av hummerfisket samsvarer i stor grad med de som er rapportert inn de foregående årene.    

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Fritidsfiskerne rapporterer fangster på det jevne, nesten halvparten slippes ut igjen.

Havforskningsinstituttet samarbeider med frivillige fritidsfiskere som rapporterer sine fisketurer via internett. De første ti dagene av årets hummersesong har fiskerne til sammen rapportert inn 8864 teinetrekk fordelt på 890 fisketurer. Det har blitt totalt registrert 3001 hummer. Denne gruppen fiskere er ikke nødvendigvis representative, men gir en indikasjon på trender fra år til år.
 
Både i Skagerrak og på Vestlandet er fangstene de første ti dagene av hummerfisket svært likt for samme periode i 2016. I Skagerrak har fiskerne en fangst på 0.17 hummer per teine per døgn, som er relativt likt gjennomsnittet for de siste ti årene. På Vestlandet (Hordaland og Rogaland) er fangsten ørlite bedre med 0.21 hummer per teine per døgn. Dette er noe over langtidsgjennomsnittet for de siste ti årene.

Anslag for stor hummer traff godt

Det er klart mest fangst den første uka i hummersesongen. Normalt sett er gjerne fangsten per teinedøgn dobbelt så høy i første uke sammenliknet med uken etterpå. Deretter daler den videre jevnt gjennom sesongen.
 
I Skagerrak ble det innført et maksimalmål på 32 centimeter før årets sesong. Da Havforskningsinstituttet anbefalte dette maksimalmålet, beregnet vi at rundt 4 prosent av hummeren over minstemålet (25 centimeter) i fangstene også ville være over maksimalmålet. Dette ser ut til å ha truffet godt. De foreløpige tallene viser at 4,1 prosent av hummeren er over maksimalmålet.

Nær halvparten sluppet ut

Hummer under minstemål, rognhummer og hummer over maksimalmål (i Skagerrak) må slippes ut igjen. På Vestlandet utgjorde hummer under minstemål og rognhummer henholdsvis 15 og 31 prosent av totalfangsten. Dermed ble 46 prosent av fangsten sluppet ut igjen. I Skagerrak utgjorde hummer under minstemål og rognhummer 11 og 27 prosent av totalfangsten. Inkludert hummer over maksimalmål medførte det at 42 prosent av hummeren er sluppet ut igjen i Skagerrak.
 
Havforskningsinstituttet har et svært begrenset antall med rapportører nord for Hordaland, hvilket medfører at foreløpige tall ikke kan presenteres derfra. Den obligatoriske påmeldingsordningen som ble innført før 2017-sesongen vil sikre bedre datagrunnlag for flere regioner de kommende årene.